Hippocrates:  “Uw voeding is uw geneesmiddel,  uw geneesmiddel is uw voeding”

Waarom zitten er in de ALFytalformules voornamelijk
anorganische mineralen? Die worden toch slecht opgenomen?


Alfytal gebruikt mineraalverbindingen die een Europese goedkeuring hebben. Deze stoffen voldoen aan de eisen van de EU qua effectiviteit, opname, veiligheid, enz. Er is een sterk verbreid misverstand dat anorganisch niet goed zou zijn. De meeste mineralen in planten zijn ook anorganisch. De enige juiste omschrijving van organisch is dat er in de verbinding koolstof (C) aanwezig is.
Citraten, gluconaten, aspartaten, e.a. zijn organisch. Ook aminozuurgebonden mineralen zijn organisch (bevatten koolstof). Een chloride (natriumchloride b.v.) of een oxide bevatten geen koolstof en zijn derhalve anorganisch. Maar dat zegt niet per definitie iets over een slechtere of betere opname. Natriumchoride (keukenzout) is anorganisch, maar wordt ook heel goed opgenomen (te goed eigenlijk).

Mits een mineraalverbinding oplosbaar, opneembaar en niet toxisch is, kan deze worden toegepast in supplementen. Zaken als maagzuur, de motiliteit van de maag en de darm, kwaliteit van het darm-slijmvlies, passagesnelheid, behoefte van de persoon, bindings- en/of transportcapaciteit e.d. zijn vaak veel meer bepalend. Ook het gebruik van zuurbindende of -remmende geneesmiddelen kunnen een grote invloed uitoefenen op de opname van mineralen. Door het minder zuur maken van de maag zal de opname van mineralen minder effectief verlopen.


Zie ook Concept