Hippocrates:

“Uw voeding is uw geneesmiddel,
uw geneesmiddel is uw voeding”
Home     .Concept.Toepassing.Actueel.Allergenen.Vaak gevraagd.Disclaimer.Contact - Links.

Wat is er veranderd n.a.v. De Claimsverordening EU432/2012?

 

Hieronder treft u een overzicht aan van de producten en wat er wel/niet aan is veranderd vanwege de EU claimsverordening die per 14 december 2012 volledig van kracht is geworden. Met ingang van die datum moeten producten vodoen aan de nieuwe regels inzake de claimsverordening.  Alleen voedings- en gezondheidsclaims die staan vermeld in de claimsverordening mogen nog gebezigd worden. Productnamen die een verwijzing maken naar een toepassing of toepassingsgebied, dan wel niet in overeenstemming zijn met de toegestane claims mogen niet meer worden gebruikt. Een uitzondering wordt gemaakt voor productnamen die al voor 1 januari 2005 gebruikt werden. Die mogen tot 19-01-2022 in gebruik blijven, ook al houden ze een claim in die niet is toegestaan. Alle andere claims op zo'n product moeten wel worden aangepast - de dispensatie geldt uitsluitend voor de product/merknaam. Omdat OrthoBasics een jong bedrijf is geldt deze escape (helaas) niet voor ons. Wij hebben een aantal namen aangepast.

 

Module 1

MultiVit Basic, MultiVit Medium en MultiVit X-tra:

Geen aanpassingen aan product en etiket

Module 2

MultiMin Basic en MultiMin Medium:

Geen aanpassingen aan product en etiket

MultiMin Bone:

Geen aanpassingen nodig aan product en etiket. T.z.t. Vermelding op etiket van bepaalde claims.

MultiMin Stress:

Naam blijft, maar bij "Bijzonderheden" wordt wat meer toelichting op het etiket gegeven waar de link naar stress is. Natriumseleniet wordt vervangen door l-selenomethionine.

MultiMin Tension:

Samenstelling blijft ongewijzigd, evenals de productnaam. Voor kalium is er een toegelaten claim: draagt bij tot de instandhouding van een normale bloeddruk. Op het etiket staat gezonde bloeddruk. Dat zal t.z.t. worden veranderd in normale bloeddruk

(dat is toch gezond? Maar de term gezond is officieel niet toegestaan).  

Module 3

Vitamine E-200 en vitamine D-500:

Kunnen volledig ongewijzigd blijven. Geen aanpassingen nodig.  

Brain & Body C-500:

Samenstelling blijft ongewijzigd; wel tekstuele aanpassingen. Claims m.b.t. de herse-

nen mogen niet, dus mag de plaatsbepaling "brain" niet meer. Een aantal wel goed bevonden claims worden aan de etikettekst toegevoegd.

De nieuwe naam van Brain & Body C-500 is: Total Body C-500.

Module 4

Oxi-Protector Medium:

Deze naam kunnen we handhaven vanwege het feit dat dit product vitamine E, C en de mineralen zink en selenium bevat. Alle vier mogen de gezondheidsclaim voeren dat ze bijdragen tot de bescherming van de cellen tegen oxidatieve stress.

Oxi-Protector Botanic:

De in dit product aanwezige botanicals die als antioxidant worden benoemd zijn nog

niet beoordeeld op de claim dat ze een antioxidant zijn. De verwachting is dat deze

claim niet zal worden gehonoreerd. De naam Oxi-Protector Botanic is vervangen
door een nieuwe naam:
OPC-Quatro Botanic.

Vaso-Fytal:

Vanwege het feit dat er vitamine C in zit kunnen we deze naam handhaven. Wel zal de tekst op het etiket moeten worden aangepast en moeten wijzen op het belang van vitamine C voor de collageenvorming in de vaten. Ook de claim aangaande vitamine B12, foliumzuur en vitamine B6 aangaande hun bijdrage tot een normaal homocysteïnege-

halte kan blijven gehandhaafd.

Hepato-Fytal:

Hetzelfde verhaal als voor de Oxi-Protector Botanic. Kan voorlopig op de markt blijven zonder naamsverandering vanwege het feit dat het uitsluitend botanicals bevat die nog niet beoordeeld zijn. De verwachting is dat zij geen positieve beoordeling krijgen m.b.t. de claim dat zij goed zijn voor de lever. Naam te handhaven door er een ingrediënt bij

te voegen dat wel de claim heeft dat het bijdraagt aan de werking van een normale leverfunctie, n.l. choline.

Uro-Fytal:

Samenstelling ongewijzigd, maar wel tekstuele aanpassingen. Alle claims m.b.t. cran-

berry zijn afgewezen. Dat betekent dat er niet mag worden geschermd met teksten als: bevat cranberry, met cranberry enz. Ook al zit het erin. Met cranberry kan ook een halve bes betekenen of minder. Zo wordt het beschouwd als gezondheidsclaim.

De naam Uro-Fytal is een verwijzing naar de toepassing (urinewegen - urogenitale

stelsel) en is daardoor niet toegelaten. De nieuwe naam van Uro- Fytal is: U-Fytal.